Vesta B. F.  
Vesta Brevdue Forening   |   Medlemmer   |   Linker   |   Bilder
Vesta Brevdue Forening
Vesta er en klubb for brevduer og brevdueflyging. Vi hører til i Bergen og flyr sydfra med gruppe 6. Våre slippstasjoner:

Torvastad
Vigrestad
Førland
Lindesnes
Heltborg
Holstebro
Esbjerg
Padborg
100 Km
200 Km
250 Km
300 Km
450 Km
500 Km
600 Km
700 Km
62 miles
124 miles
155 miles
186 miles
270 miles
311 miles
373 miles
435 miles

Respektive avstander fra medlemmers slag til oppslippstasjon
Aus.voll
Tor.stad
Vedavåg
Vig.stad
Førland
Lind.nes
Heltborg
Holstebro
Esbjerg
Padborg
Drevsjø
Davanger, Frank
45002
108508
120941
200927
253898
283559
441421
486633
576197
663567
380255
Ebbesvik, Tore
40446
110896
123030
198632
254942
284179
442842
487890
576512
665442
391342
Eide, Øyvind
46552
105019
117323
205050
263263
292266
451269
496229
584344
672562
396756
Ekren, Magnar
36504
100958
113139
195025
253251
282228
441312
486244
574261
662522
398410
Halvorsen, Inge
44836
108595
121016
201218
254644
284254
442225
487419
576865
664308
381595
Hole, Gjert
59107
123696
135935
217519
273653
303001
461457
506561
595413
683227
387605
Johannessen, Torbjørn
42509
106292
118710
198975
252688
282252
440320
485495
574839
662344
383010
Larsen & Hellevik
45586
109598
122003
202432
256295
285858
443924
489101
578443
665951
382691
Larsen, Robert
42536
106323
118741
199008
252723
282288
440356
485531
574875
662379
383011
Lyngbø, Kjell
44985
109019
121449
201938
255977
285518
443630
488798
578088
665628
383355
Michelsen, Roy
44759
109354
121638
203046
259386
288641
447271
492329
580985
668900
390636
Oppedal, Rolf
45247
108786
121217
201225
254223
283882
441747
486959
576519
663891
380265
Team Hansa
41797
106206
118561
199512
254822
284193
442629
487730
576644
664406
387931[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]

Denne siden er laget og vedlikeholdt av Inge H Fagerli.

This site is created and maintained by Inge H Fagerli