Vesta B.F.
Vesta Brevdue Forening   |   Medlemmer   |   Linker   |   Bilder
Bilder
Februar er for mange tiden med avl av unger for flygesesongen. Hos Audun Larsen har jeg tatt noen bilder fra avlslaget. Jeg håper at jeg, i løpet av sesongen,  får anledning til å avlegge hvert av medlemmene et besøk, så sant de ønsker det.

Audun Larsens dueslag på Lyngbø. Vi ser flygeslaget migt i mot (2,5m x 7,5 m) og avlslaget til venstre.
Redeunger hos Audun Larsen. Som bildet viser, så bruker Audun halm i redene.
Ungdue studerer fotograf hos Inge Halvorsen. Dette er en Vermote due,  med aner til TTC og til R. Jørgensen
Denne hannen gjør sin plikt i avlslaget til  Audun Larsen